Home

Welkom op de website van Stichting Johannes Bosco

De Stichting verstrekt op aanvraag sinds haar oprichting donaties conform haar doelstelling zoals neergelegd in haar statuten aan instanties  voor uiteenlopende activiteiten en projecten.

Op deze site kunt u meer informatie vinden over onze activiteiten. Onder het kopje “ Nieuws” kunt u meer lezen over actuele en bijzondere donaties aan instanties die van Stichting Johannes Bosco een financiële bijdrage hebben ontvangen. Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Johannes Bosco, kijk dan bij “Procedure”, Waar u het aanvraag formulier direct kunt downloaden.